Airnergy Microsite

Airnergy - Innovation Award of the Century Airnergy Airnergy Airnergy Airnergy Airnergy Airnergy Airnergy Airnergy Airnergy Airnergy
คุณกำลังอยู่ที่นี่ : Airnergy Microsite

แอร์เนอร์จี (AIRNERGY) คืออะไรเทคโนโลยีที่ใช้กระบวนการทางธรรมชาติในการทำงาน

     
เทคโนโลยีแอร์เนอร์จีใช้กระบวนการธรรมชาติที่มีมาแล้วนับล้านปี เช่น
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในใบไม้สีเขียว

ด้วยเทคโนโลยีนี้ ทำให้คุณแน่ใจได้เลยว่าออกซิเจนจะทำงานในแบบที่ร่างกายของคุณต้องการ

      นอกจากออกซิเจนจะมีคุณสมบัติเหมือนกับน้ำ คือมีทั้งร้อนและเย็น
ออกซิเจนยังมีคุณสมบัติอื่นอีกมากมาย    เราอาจพูดได้ว่าน้ำอุ่นสามารถละลายสสารได้ดี เช่น
เราสามารถใช้น้ำอุ่นในการละลายก้อนน้ำตาลหรือเกลือได้อย่างรวดเร็ว
อีกทั้งน้ำอุ่นยังสามารถละลายสสารได้ในปริมาณมากเพราะน้ำอุ่นมีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาสูง (High reactivity)      ในทางกลับกัน
น้ำเย็นจะสามารถละลายน้ำตาลหรือเกลือได้ไม่ดีนักและละลายได้ในปริมาณน้อยเท่านั้นเพราะน้ำเย็นมีความสามารถในการทำให้เกิดปฏิกิริยาต่ำ (low reactivity) นั่นเอง     

      ออกซิเจนมีคุณสมบัติหลากหลาย  เช่น
ออกซิเจนที่พบในระบบทางเดินหายใจไม่ใช่ออกซิเจนในรูปแบบแอคทีฟ(active) คือจะไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยา      ทั้งนี้ หากเราต้องการใช้ออกซิเจนเพื่อสร้างพลังงานเข้าสู่ร่างกาย  อันดับแรก
ร่างกายจะต้องนำออกซิเจนเข้าสู่สภาวะรีแอคทีฟ  (reactive state)
หรือที่เรียกว่าสภาวะออกซิเจนอะตอมเดี่ยว  (singlet state)
อย่างไรก็ตามความสามารถที่ร่างกายจะใช้ออกซิเจนจะลดลงไปตามวัยของเราเพราะความเครียด
ความเจ็บป่วยและสารพิษจากสภาพแวดล้อม   ร่างกายของเราจึงต้องการพลังงานเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถนะ อันจะนำไปสู่กระบวนการฟื้นฟูและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
เทคโนโลยีแอร์เนอร์จีช่วยให้ร่างกายใช้ออกซิเจนได้มากขึ้นด้วยวิธีธรรมชาติ

และนี่ก็คือวิธีการทำงานของเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า แอร์เนอร์จี

      เครื่องแอร์เนอร์จีทำให้ออกซิเจนในอากาศเข้าสู่สภาวะมีพลังงานสูง (High energy state)
อย่างสม่ำเสมอ (หรือเข้าสู่สภาวะออกซิเจนอะตอมเดี่ยว ที่เรียกว่า Singlet
oxygen) ซึ่งเป็นออกซิเจนที่อยู่ในรูปแบบที่ร่างกายเราตอบสนองและคุ้นเคย

เครื่องแอร์เนอร์จีได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรเพราะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กระบวนการธรรมชาติในการสังเคราะห์ด้วยแสง

      หลักการทำงาน คือออกซิเจนอะตอมเดี่ยว (Singlet oxygen)
ที่มีอายุสั้นมากจะเปลี่ยนไปสู่สภาวะพื้นฐาน (basic state) ในเสี้ยวมิลลิวินาที
จากนั้นจึงปล่อยพลังงานออกมา    โมเลกุลของน้ำในอากาศที่เราหายใจ จะเข้าไปแทนที่พลังงานนี้
ซึ่งผู้ใช้เครื่องแอร์เนอร์จี จะหายใจผ่านหน้ากากได้อย่างสะดวกสบายร่วมกับอากาศที่หายใจตามปกติ

      ในระบบร่างกายของสิ่งมีชีวิต   พลังงานที่เรียกว่า “พลังงานแอร์เนอร์จี
ช่วยทำให้ร่างกายของเราใช้ออกซิเจนได้ดีขึ้น
และทำให้ร่างกายของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยหลักการทำงานที่ไม่ต้องป้อนออกซิเจนเพิ่มเติมและปลอดสารแปลกปลอมใดๆ


AIRNERGY: KAIZEN

      การรักษาโดยอาศัยออกซิเจนหรืออากาศที่เราหายใจ เป็นที่มาของวิธีบำบัดแบบองค์รวม (holistic therapy method)     หลักการนี้ทำให้เทคโนโลยีแอร์เนอร์จี
จึงเป็นผลงานนำร่องมาตั้งแต่เริ่มต้นและอาจช่วยพัฒนาระบบดูแลสุขภาพที่ตอบสนองตลาดให้สามารถปรับปรุงการใช้ออกซิเจนในร่างกายได้โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณออกซิเจนหรือสารภายนอกใดๆเลย
ผลลัพธ์ที่ได้จากเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่ทำให้กลุ่มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญให้ความสนใจแล้ว ยังกระตุ้นให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากหลายสาขาทั่วโลกหันมาสนใจเทคโนโลยีดังกล่าวอีกด้วย

      ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ในสถาบันและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศกำลังค้นคว้าวิจัยหลักการทำงานของระบบแอร์เนอร์จี
จากผลการศึกษาและผลการวิจัยของเราสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง    นอกจากนี้
ยังมีกลุ่มแพทย์จากหลากหลายแขนงที่กำลังทดลองด้วยตนเองเพื่อศึกษาลักษณะการหายใโดยใช้เครื่องแอร์เนอร์จี     เราขอขอบคุณลูกค้ามากกว่า 60 ประเทศที่ให้การสนับสนุนเรา
เครื่องแอร์เนอร์จีสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ตั้งแต่ การนำเครื่องไปใช้ในคลินิกหลายแห่ง การนำไปใช้เพื่อปรับปรุงสุขภาพและความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
รวมไปถึงการใช้เพื่อปรับรูปร่างหน้าตาให้ดูดีมีสุขภาพมากขึ้น

      ทั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์ที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เราจึงพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
      เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เทคโนโลยีแอร์เนอร์จีเป็นที่รู้จักในแวดวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์
เราแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อถ่ายทอดให้แก่ทีมผลิตของเรา และเราให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญ


ผลิตภัณฑ์

สถานีเติมพลังงานแอร์เนอร์จี (Airnergy energy filling stations)

      อุปกรณ์ทุกชิ้นของเครื่องแอร์เนอร์จี สามารถพกพา  ขนย้ายได้สะดวก
และยังเก็บรักษาได้ง่ายอีกด้วย  ในชุดเครื่องแอร์เนอร์จี 1
ชุดจะมีชุดอุปกรณ์เสริมและคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ 

AIRNERGY Medical Plus


      อุปกรณ์ Airnergy Medical Plus ผ่านการรับรองในฐานะเครื่องมือแพทย์ตามข้อบังคับของ MDD (Medical Device Directive) 93/42/EEC
อุปกรณ์ตัวนี้จะใช้เพื่อเพิ่มปริมาณของออกซิเจนในอากาศที่หายใจเข้าไป หรือกระบวนการ spirovitalisation ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มพลังงาน จากการอากาศที่สูดเข้าไปในร่างกาย      กระบวนการนี้ใช้ในการรักษาแบบธรรมชาติบำบัด(naturopathy) และใช้ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน    นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการรักษาเชิงป้องกัน (preventive care)
และใช้เสริมวิธีการบำบัดเนื่องจากหลายสภาวะ อาทิเช่น สภาวะขาดพลังงาน ,
อาการเหนื่อยล้าและความผิดปกติในการนอนหลับ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์มีดังนี้:

- 4 Airnergy activation units
- การรับประกัน 2 ปี
- บริการบำรุงรักษาครั้งแรกหลังจากการใช้งาน 2,000 ชั่วโมง


รายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม (PDF)


AIRNERGY Professional Plus

      เครื่อง AIRNERGY Professional Plus เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด สำหรับการใช้งานในกรณีเช่น ผู้ที่มีความผิดปกติหรือปัญหาสุขภาพเรื้อรัง หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มสมรรถนะทางร่างกาย เช่น นักกีฬา โดยแนะนำให้ใช้เครื่องเป็นเวลา 21 นาที

ลักษณะของผลิตภัณฑ์มีดังนี้:

- 4 Airnergy activation units
- การรับประกัน 2 ปี
- บริการบำรุงรักษาครั้งแรกหลังจากการใช้งาน 2,000 ชั่วโมง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม (PDF)


AIRNERGY Basis Plus

เครื่อง Airnergy Basis Plus เหมาะสำหรับคนหนุ่มสาวและผู้ที่มีสุขภาพดีที่ต้องการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
เวลาที่แนะนำให้ใช้งานคือ 40 นาที

- 2 Airnergy activation units
- การรับประกัน 2 ปี
- บริการบำรุงรักษาครั้งแรกหลังจากการใช้งาน 2,000 ชั่วโมง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม (PDF)


AIRNERGY AvantGarde      เครื่อง AIRNERGY AvantGarde เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ โดยมีคุณสมบัติของเครื่อง Airnergy Professional Plus รวมอยู่ด้วย พร้อมกับความสวยงามอย่างลงตัว    โดยปกติแล้ว เครื่องแอร์เนอร์จี จะใช้วัสดุที่ผลิตในเยอรมัน แต่สำหรับเครื่องรุ่นนี้จะเน้นรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่สวยงาม และสไตล์ไฮเทคโนโลยี   ซึ่งลักษณะที่โปร่งใสทำให้มองเห็นส่วนประกอบด้านในของตัวเครื่องจึงสร้างความเข้าใจในเทคโนโลยีแอร์เนอร์จี

เวลาที่แนะนำให้ใช้งาน คือ 21 นาที
- 4 Airnergy activation units
- การรับประกัน 2 ปี
- บริการบำรุงรักษาครั้งแรกหลังจากการใช้งาน 2,000 ชั่วโมง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม (PDF)


การบริการและคุณภาพ

      เครื่องแอร์เนอร์จีทุกรุ่นใช้งานได้อย่างง่ายดาย และไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษและปลอดภัย   ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จะได้รับคู่มือการใช้งานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยละเอียด

      ทาง AIRNERGY AG ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO 13485:2003
ในฐานะบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO 9001
สำหรับมาตรฐานในการจัดการคุณภาพและ ISO 14001 สำหรับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผู้ใช้จะแน่ใจได้ถึงความปลอดภัยขั้นสูงสุดของผลิตภัณฑ์

      นอกจากนี้เครื่องรุ่น Airnergy Medical Plus ยังได้รับการรับรองในฐานะเครื่องมือแพทย์ตามข้อบังคับของ MDD (Medical Device Directive) 93/42/EEC

      AIRNERGY เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กร “Internationale Gesellschaft für Prävention e.V.” (หรือ International Society for Prevention)


คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลหนังสือรับรองได้ดังนี้:        Certificate CE 0535

        Certificate ISO 13485

       Certificate EN ISO 14001

        Certificate EN ISO 9001ความอยากรู้ทำให้เราพัฒนาและกระตือรือร้นอยู่เสมอ

Airnergy มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเฮนเนฟ (Hennef) ประเทศเยอรมัน

      เราหวังว่าคุณจะลองบำบัดโดยใช้วิธีที่ร่างกายของเราคุ้นเคยมาตลอด  เพราะพลังธรรมชาติมีความมหัศจรรย์ แต่กลับถูกมองข้ามไปจนกระทั่งมีการค้นพบอีกครั้ง

      เราหวังที่จะสร้างความอยากรู้ให้แก่คุณ  และหวังให้คุณอยากรู้ลึก และรู้ให้มากกว่านี้ ว่าแท้จริงแล้วแอร์เนอร์จีทำอะไรเพื่อคุณได้บ้าง

 
> เทคโนโลยี Medicinal Respiratory Air ได้รับรางวัลในนครรัฐดูไบ (PDF)

> AIRNERGY – Activated Oxygen Therapy (PDF)Exclusive Distributor Thailand:

MagnusMed Co., Ltd.
Competence and Reliability
Office Sathorn
128 Saladeng Rd. Silom, Bangruk
Bangkok 10500
Thailand

Dr. Oliver Magnus Neiss
Managing Director
Tel: +66 (0) 8 6567-0854
E-Mail: dr.neiss@bio-matryx-asia.com


Airnergy+ Center Lounge Bangkok:

Absolute Health: Integrative Medicine
Urbis Building 3Rd. Floor
(The AETAS Bangkok Hotel)
53 Soi Ruamrudee, Ploenchit Rd.
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330

Hotline: +66 (0) 8-9204-5333
Tel: +66 (0) 2651-5988
Fax: +66 (0) 2251-4354

E-mail: info@absolute-health.org
Website: www.absolute-health.org

กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่าง หากต้องการติดต่อเรา : Contact >

ภาพยนตร์ภาพยนตร์ชุดนี้นำเสนอความคิดเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ นักกีฬาและบุคคลสำคัญต่อแอร์เนอร์จี  นอกจากนี้ผู้ชมยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีความเฉพาะตัวนี้มากยิ่งขึ้น

ติดต่อ

Exclusive Distributor Thailand:

MagnusMed Co., Ltd.
Competence and Reliability
Office Sathorn
128 Saladeng Rd. Silom, Bangruk
Bangkok 10500
Thailand

Dr. Oliver Magnus Neiss
Managing Director
Tel: +66 (0) 8 6567-0854
E-Mail:
dr.neiss@bio-matryx-asia.com


Airnergy+ Center Lounge Bangkok:

Absolute Health: Integrative Medicine
Urbis Building 3Rd. Floor
(The AETAS Bangkok Hotel)
53 Soi Ruamrudee,
Ploenchit Rd.
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330

Hotline: +66 (0) 8-9204-5333
Tel: +66 (0) 2651-5988
Fax: +66 (0) 2251-4354

E-mail:
info@absolute-health.org
Website:
www.absolute-health.org


กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่าง หากต้องการติดต่อเรา : Contact > 

Stumble Upon Delicious YouTube Twitter Facebook
© AIRNERGY AG   |  Recommend Website
Science Award Vitaltherapy Airnergy made in germany 12 years Airnergy Five Star Diamond Award Innovation Award of the Century Airnergy Senses Innovation Award European Health & Spa Award Eurocat Öko Zertifikat ISO Zertifikat IPO Member